In de laatste jaren zijn de normeringen voor waterglijbanen en waterattracties aangescherpt. Hierdoor is er een grote verantwoordelijkheid bij de beheerder of zwembadexploitant komen te liggen. Als beheerder of zwembadexploitant van een zwembad bent u namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de waterglijbaan en/of andere waterattracties en dient u maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

In Nederland controleert de Voedsel- en Warenwetautoriteit, met behulp van het WAS (Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen) of dit in voldoende mate wordt nageleefd, waarbij de Europese normen EN1069:2010 en EN1176:2008 als richtlijnen worden gebruikt.

Tot 2010 werd de EN1069:2006 gebruikt en daarna is deze richtlijn compleet herzien. De nieuwe EN1069:2010 norm kent nu periodieke herhalingsinspecties bestaande uit een technische inspectie in het eerste en tweede jaar, gevolgd door een veiligheidsinspectie door een erkende AKI (Aangewezen Keurings Instantie) in het derde jaar.

Het eerste en tweede jaar betreft een technische inspectie. Deze jaarlijkse technische inspectie bevat voornamelijk het controleren en inspecteren van uw waterglijbaan op onvolkomenheden in o.a. het glijvlak en de draagconstructie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door ons vakbekwame en deskundig personeel. Naast het uitvoeren van de technische inspecties kunnen eventuele kleine polyester reparaties direct verholpen worden. Aan de hand van de uitgevoerde inspectie zal een uitgebreid inspectie rapport worden opgesteld. Hierin staan alle relevante constateringen en opmerkingen verduidelijkt met foto’s en beschrijvingen. Tevens zal bij het uitvoeren van de inspectie en de eventuele onderhoudswerkzaamheden het logboek worden ingevuld, zodat u als exploitant aan de verplichting van het WAS en de EN1069:2010 heeft voldaan.

De driejaarlijkse veiligheidsinspectie dient elk derde jaar te worden uitgevoerd door een AKI. Glijbaanservice Van Egdom kan deze AKI voor u regelen en u ontvangt aan de hand van de door de AKI uitgevoerde veiligheidsinspectie een uitgebreide rapportage. Hierin staan alle relevante constateringen en opmerkingen verduidelijkt met foto’s en beschrijvingen.