Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten in Europa. Hiertoe onderzoeken en beoordelen we producten, diensten en organisaties, en verzorgen we opleidingen om onze kennis te verspreiden. Onze producten zijn certificaten, verklaringen, onderzoek- en inspectierapporten, en cursussen en trainingen. Ook geven we ondersteuning bij het opzetten van kwaliteitsregelingen (keurmerk, erkenningsregeling e.d.).

Het Keurmerkinstituut is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de certificatie van zowel producten en diensten (Milieukeur: diverse onderwerpen) als managementsystemen (HKZ, NEN-EN 15224). Zie de specificaties C042, resp. C322 opĀ www.rva.nl